GOED NIEUWS

GOED NIEUWS:

Winter/zomerbandenwissels zijn eindelijk opnieuw toegestaan! Dit onder dezelfde voorwaarden als dringende herstellingen : op afspraak, achter gesloten deuren en in overeenstemming met de hygiënische en sociale afstandsmaatregelen.

Maak uw afspraak op www.bandenmortier.be/afspraak